OBI0120C29

  • 2000 mAh

    1.2 V

  • LITHONIA: BAT-1.2V900