OBB0811C56

  • 700 mAh

    9.6 V

  • LITHONIA: BAT-9.6V700